RitaOlesen.dk - Beregninger - BMI

 

Find dit BMI på denne side http://www.bmiberegning.dk/

 

Ny og måske mere præcis måde at beregne BMI på: http://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/bmi_calc.html

 

Tast din alder ind ud for: 'enter your age'. (Vær opmærksom på at cursoren bliver sat helt til venstre.)

Sæt derefter en prik ud for feltet: 'metric'.

Under 'height' og 'weight' trykker du på ned-pilene, til du har fundet din vægt.

Nederst kan du så aflæse din BMI.
OBS: Udregningen virker ikke, hvis der bruges runde tal f.eks. 20 - 30 - 40 - 50. De 20 årige kan jo lægge et år til - de 50 årige kan evt. trække et år fra.  :-)

Hvis du kun ser en tom firkant med et kryds i hjørnet i cellen ovenover, er det fordi du ikke har Java installeret. (Java bruges også til netbank.) Man kan hente Java gratis på denne side: http://www.java.com/en/download/index.jsp

RitaOlesen.dk