RitaOlesen.dk - Frontpage - Få et billede til at stå øverst i en celle

Hvis man laver en tabel med 2 kolonner og skriver tekst i den venstre og vil have et billede i den højre kolonne, så vil billedet blive stående midt i kolonnen, hvis man ikke foretager sig noget for at få billedet flyttet opad. Eksempel:

I venstre celle står teksten. I højre celle er der et billede. Uanset hvor lange cellerne bliver, vil billedet blive stående i midten af cellen.
-------------
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst

Mandarinand

Billedet står øverst i cellen:

I dette tilfælde er billedet kommet til at stå øverst i cellen ved at højreklikke i cellen med billedet. Vælg Egenskaber for celle. Der åbnes et nyt vindue.
Ud for Lodret justering, vælg Øverst. (Se billedet herunder)
-------------
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst

Mandarinand

Egenskaber for celle / Lodret justering, vælg: Øverst

RitaOlesen.dk