RitaOlesen.dk - Frontpage - Favicon

Jeg har tilføjet en favicon på min hjemmeside. Tegnet er det kinesiske tegn for woman. Det er ikke alle browsere, det kan ses i, men i Internet Explorer fra nr. 5 og derefter skulle man kunne se det.
Hvis man ikke kan se tegnet til venstre for hjemmesidens adresse, kan man trække det almindelige ikon ned mod hjemmesiden gentagne gange for at få det nye frem:

Træk standardikonet ned mod hjemmesiden gentagne gange

Sådan ser det ud, når ikonet er kommet frem:
Faviconet kan ses

Sådan ser det ud under Foretrukne, hvis siden er gemt der:

Faviconet ses til venstre for siden navn under Foretrukne i Internet Explorer

Hvis du vil have et favicon til din egen hjemmeside
Du skal have et ikon på højst 32 x 32 pixel og med 16 farver.
Det skal være et ægte ikon med navnet .ico til sidst og ikke et jpg eller bmp billede.
Man kan bruge et ikon, man har i forvejen. Ikonet skal have den rigtige størrelse og kun have 16 farver. Omdøb ikonet så det hedder: favicon.ico
Derefter skal du bare uploade ikonet, så det kommer til at ligge i samme mappe som din startside index.htm/index.html - så skulle det gerne komme til at virke.
(Jeg har prøvet at få det til at fungere på min gamle Tripod-hjemmeside, men der er det ikke lykkedes at få ikonet frem.)

Faviconet forsvinder
Ind imellem sker det, at jeg ikke kan se faviconet i Internet Explorer. Hvis jeg sletter Temporary internet files / Midlertidige internetfiler, dukker faviconet op igen.

Brug evt. en kode

Man kan også indsætte en kode mellem <head> og </head>, jeg har dog ikke selv indsat en kode på min side.

Koden <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">

RitaOlesen.dk