RitaOlesen.dk - Frontpage - Giv billeder tekst der kan ses, når der peges på billedet

Et billede skal sættes ind på en side, hvis vil have, at man kan se en tekst, når man peger på billedet.

Peg på billedet for at se en tekst:

Mandarinand

(Teksten til billedet kan ikke ses i f.eks. Mozilla Firefox.)

Åbn siden i Frontpage. Indsæt billede / billeder på siden.
Højreklik på billedet der skal tilføjes tekst.
Vælg: Egenskaber for billede.
Der åbnes et nyt vindue:
Egenskaber for billede / klik på fanen Generelt / skriv en tekst på linjen ud for Tekst
Klik på fanen Generelt.
Skriv en tekst til billedet på linjen ud for Tekst.
Der må gerne være luft imellem bogstaverne, brug gerne: æøå - og store bogstaver. Dette er kun en tekst til billedet, og har ikke noget med billedets navn at gøre.

RitaOlesen.dk