RitaOlesen.dk - Frontpage - Få styr på tekst og billeder med tabeller

Når man skriver en tekst og sætter billeder ind, er det en god ide at oprette en tabel på siden.
Hvis tabellens kanter skal være usynlige sættes størrelsen til 0.
Når man arbejder med tabellen i Frontpage, kan man dog se kanterne som stiplede linjer

Klik for at se et større billede

Klik for at se et større billede.

Lav en tabel:
Åbn Frontpage. Åbn den side du vil have en tabel sat ind på.
Klik på: Tabel / Indsæt / Tabel ( På øverste værktøjslinje)
Der åbner sig nu et vindue, hvor der står: Indsæt tabel:

Kanttykkelsen er sat til 0

Tallene i vinduet giver en usynlig tabel fordi kanttykkelsen er sat til 0.
Man kan så tilføje flere linjer(=Rækker) efterhånden, som man har brug for dem.

Tabel med synlig ramme:
Hvis du vil have en tabel med synlig ramme, så sæt tabellen ind på samme måde som ovenfor. Når du har gjort det, så højreklik i tabellen.
Vælg: 'Egenskaber for tabel'.
Ret tallene, så tabellen bliver, som du vil have det.

Egenskaber for tabel

Som man kan se, er denne tabel justeret til at skulle stå i midten:
Justering: Centreret.
Og ud for: Kanter, er der skrevet: 6

Der er masser af muligheder i tabeller. Man kan lave en tabel - i tabellen.
Lave usynlige tabeller - inden i synlige tabeller.
Eller lave synlige tabeller - inden i usynlige tabeller.
Man kan vælge en farve inden i hele tabellen - eller forskellig farve i de enkelte celler.

Baggrundsbillede i tabellen:
Højreklik i tabellen.
Vælg: Egenskaber for tabel.
Der åbner sig et nyt vindue.
Sæt et flueben ud for: Brug baggrundsbillede.
Klik på: Gennemse.
Klik dig frem til et billede, som ligger i mappen: Mine Web-steder, som du vil
bruge som baggrundsbillede i tabellen. Klik OK - Klik OK (igen).

Baggrundsfarve i tabellen:
Du kan også vælge en baggrundsfarve til hele tabellen eller de enkelte celler.
Højreklik i tabellen og vælg:
Egenskaber for tabel.
Dette vindue kommer frem:

Egenskaber for tabel

Under: Baggrund står der: Farve og et felt hvor der står: Automatisk.
Klik på trekanten ud for Automatisk og vælg den farve du vil have.

 

Baggrundsfarve i en celle:
På samme måde kan du bestemme, hvilken farve der skal være i de enkelte celler.
Højreklik i en celle. Vælg: Egenskaber for celle, gå frem som ovenfor.

RitaOlesen.dk