RitaOlesen.dk - Links - Slægtsforskning

Amter, Herreder, Sogne

Stednavne

Krabsen.dk/Stednavnebase

Sognetraef.dk - Vidensbank for slægtsforskere og lokalhistorikere

Arkiver, Statens

ArkivlierOnline  - Kirkebøger, folketællinger

Dansk Demografisk Database - Folketællinger, kirkebøger, indvandrede, udvandrede og andre kilder

ddd.dda.dk/soeg_person.asp - Personsøgning

ddd.dda.dk/soeg_amter.asp - Personsøgning i flere amter på en gang

Arkiver, databaser

Ancestry.com

Arkivet-Vinderup.dk - Vinderup Egnshistoriske Arkiv, Med bl.a. afskrifter af folketællinger fra Ejsing, Handbjerg, Ryde, Sahl og Sevel

Danishfamilysearch.com  Kirkebøger og folketællinger

DanskeArkiver.dk

 

Dansk Immigrant Museum - aviser på dansk, mange årgange

http://box2.nmtvault.com/DanishIM/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp

Find f.eks. nekrologer på udvandrede familiemedlemmer

 

Dansk Immigrant Museum - Museum of danish america

http://dkmuseum.org (vælg dansk sprog)

 

Danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/personnavne.asp  Navneforskning Københavns Universitet

http://www.libertyellisfoundation.org/passenger - passagerer, ankomst til Ellis Island

 

 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Under Esbjergs historie/Borgere

- kan man - blandt meget andet - finde indtastede

borgerdatabaser, skattebøger, begravelsesprotokoller

 

Familysearch.org - Søgning efter personer

Fousing.dk - Afskrift af folketællinger, kirkebøger og personindex

horsboel.dk - SLAVS HERRED - Bl.a. afskrift af folketællinger og kirkebøger

KB.dk   Det Kongelige Bibliotek

KKermit.dk

MyHeritage.com - søgninger og lav dit eget slægtstræ

OdenseDatabasen.dk - Folketællinger

Rootsweb.ancestry.com

vnsa.dk  Vester Nebel sognearkiv - Afskrift af kirkebøger og folketællinger, Gravsten

VortSognsHistorie.dk

Fotos

OdenseBilleder.dk

DanskeBilleder.dk

HorsensBilleder.dk

 

Trøst-Hansens sognekort - med fotos af tidligere præster:

http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/sognekort/

 

UkendteBilleder.dk

Diverse

Aneguf.dk - Kirkebøger / Index til dele af Statstidende

Aurelia-clemons.dk - GENEALOGY RESEARCH DENMARK

Esbjerg gamle bykort

Fogsgaard.org  - b.a. Kbh.: enkekassen, dødebladene

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/  - Bl.a. under Kildemateriale, afskrift af kirkebøger og folketællinger

h58.dk - Bl.a. gamle love og andre bestemmelser

Hammerum-Herred.dk - Slægtsforskning og lokalhistorie

Kort over Danmarks Amter

Museum-sonderjylland.dk

Nygaards-sedler.dk

Slaegtogdata.dk - DIS-DANMARK - Forening for slægtsforskere

Stamps.dk  Fyns Frimærke Service - også salg af postkort

Utilis.dk - AO Værktøjer og kirkebogsindeksering

Vikja.dk

Zeus2.dk  Bl.a. kirkebogsafskrifter fra Sankt Olai og Sankt Mariæ + Metodistkirken i København

Ejendomsdata, matrikelnumre

MinGrund.dk - Matrikel numre

OIS.dk - ejendomsdata

Forum

Legacydansk.com/forum  Forum for brugere af Legacy på dansk

SLÆGT & DATA/forum DIS-DANMARK

dis-danmark.dk/forum DIS-DANMARK- (gammelt forum)

Foreninger

Anetavlen.dk - Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn

Genealogi.dk

SSF.dk - Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger

Gravsten, Kirkegårde

Dansk KirkegårdsIndex

Dk-Gravsten.dk

Findengrav.dk

Gravstensarkivet.dk

Harboøre Kirkegård

Polsterbo.dk (Se under Menu Gravsten)

Sepper.dk/projektgravsten (underside til Sepper.dk)

SkodborgHerred.dk

vnsa.dk  Vester Nebel sognearkiv - Afskrift af kirkebøger og folketællinger, Gravsten

Kirkebøger/Folketællinger

Agerbaeks.dk - med bl.a. digitale kirkebøger fra flere kirker

Fousing.dk - Afskrift af folketællinger, kirkebøger og personindex

GRØNLANDSKE KIRKEBØGER

horsboel.dk - SLAVS HERRED - Bl.a. afskrift af folketællinger og kirkebøger

igbc.dk - Sønderjysk egnshistorie + Afskrift Branderup sogns kirkebøger

Virgo-Fyn.dk - bl.a. indtastede kirkebøger fra mange sogne på Fyn

vnsa.dk  Vester Nebel sognearkiv - Afskrift af kirkebøger og folketællinger, Gravsten

Programmer til anetavler o.a.

BrothersKeeper.dk

Family Tree Maker

Legacydansk.com Program til slægtsforskning

PhpGedview.net

Det var vel knapt så sjovt at være barn af en enlig mor før i tiden - uægte børns Daab, Vitterlige Horeunger:

 

 

(sa.dk/ao, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Kvong, 1677 - 1774, opslag 1)

Sidst opdateret 31. maj 2015

RitaOlesen.dk