RitaOlesen.dk - Tips - Word, tynd og tyk streg

Lave en tynd streg

Tryk 3 gange på tasten med bindestreg:
Tryk 3 gange på tasten med bindestreg

 

tryk på Enter.

 

 

De 3 bindestreger bliver til en tynd streg:

 

De 3 bindestreger bliver til en tynd linje

Lav en tyk streg

Lav 3 underscore tegn (Hold shift-tasten nede og tryk 3 gange på tasten med bindestreg):

Lav 3 underscore tegn

 

tryk på Enter.

 

 

De 3 underscore tegn bliver til en tyk streg:

De 3 underscore tegn bliver til en tyk streg

RitaOlesen.dk