RitaOlesen.dk - Koder - Ingen understregning af links

Dette er et eksempel på et link, der ikke har en understregning: RitaOlesen.dk

Når man holder cursoren over linket, bliver det understreget.

Kopier koden:

<style type="text/css">
a {text-decoration: none}

a:hover {text-decoration: underline}
</style>

Sæt koden ind på en tom side i Notesblok, og kopier koden derfra.
Sæt derefter koden ind gennem Frontpage HTML-visning mellem <head> og </head>
Se evt. Sætte HTML kode ind. - Metode 2.
Jeg har selv indsat koden på linjen lige før </head>

RitaOlesen.dk