RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Figurer; Navn skrevet med pensel, animation, side 1

(Se siden uden menuen til venstre)

 

Figurer med vejledninger PSP 7
Baby Anders And 1
Baby Anders And 2
Babydreng griner
Babydreng i ble
Babydreng med sut
Babypige lyserød sparkedragt
Babypige i ble
Baby Pluto - med drop shadow

Baby Pluto - uden drop shadow
Bamse brun
Bamse med jiggle-kanter
Bamse blå
Bamse lille blå
Bamse med eller uden jigglekanter
Bamse, liggende
Bil - folkevogn
Bil - Trojan
Bogorm
Boxer
Børn på løbehjul
Cirkeline 1
Cirkeline 2
Cirkeline 3 i tændstikæske-seng

Croquisdukke
Dreng lyseblå sparkedragt
Dukke med frakke og hat
Dukke med taske
Dukkevogn
Får 1
Får 2
Hanne min datter som lille
Hjerte lille m. farvet baggrund

Hjerte lille m. gennemsigtig bagg.
Hjerte med farvet baggrund
Hund hvid med pletter
Hund med pletter
Kat + animation af katten
Kat hvid
Kat rød
Klaphat
Lillebror
Lillebror 2
Morten min søn som lille

Mus Frederik - med drop shadow
Mus Frederik - uden drop shadow
Mus Ingolf - med drop shadow
Mus Ingolf - uden drop shadow
Mus Ingolf med tromme
Pensel
Pige - lavet med Alpha channel
Pige med pude
Pige + lav en animation af pigen
Pige med skoletaske
Påskeæg uden pynt
Påskeæg 2 med øjne og mund
Rita mig selv som lille
Simone min niece som lille
Simone 2 mørkere hudfarve
Tavle
Tekst skrevet med pensel animation
Vugge (+ babyer til download)
Æble med orm

Billederne er lavet i Paint Shop Pro 7 og animationen er lavet i Animation Shop.

(Lavet på opfordring til Leif Ø.)

Animation med farvet baggrund

Find en tube af en pensel på nettet -

eller download en tube af en pensel med lyseblåt skaft og røde børster pakket i en zip-fil her.

- eller download en pensel med grønt skaft og røde børster her.

Opret et nyt tomt billede; File/New - på f.eks. 500 x 350 pixel:

500 x 350

(Brug evt. en anden størrelse, hvis din tekst er længere)

 

Gem billedet - det skal gemmes som psp-image:

Klik på den lille pil og vælg: Paint Shop Pro Image (*.psp - osv.....

Når der gemmes som psp-image, kan man lukke billedet og arbejde videre med lagene senere.
(Gemmer man som jpg eller gif er arbejdet spildt (!) hvis man lukker billedet, inden det er færdigt, fordi man ikke kan bevare lagene i disse formater.)

 

Gem billedet mange gange under fremstillingen!


Et billede med mange lag kan sløve computeren:

Især hvis man har en gammel computer, kan man under fremstillingen af billederne jævnligt at klikke på:
Edit/Empty/Clipboard

og

Edit/Empty/Command history

Opret et nyt lag: Klik på Layers/New Raster Layer. Billedet består nu af 2 lag.

Klik på knappen Text: Knappen Text. for at vælge tekst-værktøjet.

Klik i venstre side af det tomme billede.

 

Dette vindue åbnes:
Indstillinger for tekst

Jeg har valgt en fed skrifttype og indstillingerne som på billedet ovenover.

 

Klik på: Selections/Select none.

Gem.

Min tekst ser nu sådan ud:
Tekstens placering på mit billede

Laget med teksten skal duplikeres mange gange, næsten lige så mange gange som børsten skal flyttes i animationen.

Klik på: Layers/Duplicate.
Layer paletten ser nu sådan ud:
Layer paletten

 

Hvis du ikke kan se Layer Paletten, klik på knappen Toogle Layer Palette: knappen Toogle Layer Palette

 

Højreklik på Layer2 på Layer paletten og vælg Rename, skriv ordet Tekst. Tryk derefter på tasten Enter.

Luk laget som nu hedder Tekst ved at klikke på brillerne ud for laget.

Højreklik på Copy of Layer2 og vælg Rename, skriv 01. Tryk derefter på tasten Enter.

 

Layer paletten ser nu sådan ud:

Efter omdøbning af to lag og lukning af laget med teksten

Laget 01 skal være aktivt ligesom på billedet herover.

 

Klik på knappen Freehand: knappen Freehand

Indstillingerne for Freehand skal være:

Indstillingerne for Freehand
(Hvis du ikke kan se indstillinger for freehand, klik på knappen Toogle tool options window: knappen Toogle tool options window for at åbne den.)

01

Det meste af teksten på laget 01 skal fjernes, kun den smule tekst som det første billede af animationen skal bestå af, skal efterlades.

Med freehand værktøjet har jeg markeret det der skal fjernes:

Markering af tekst der skal fjernes

Når man er færdig med at markere, højreklikker man for at afslutte markeringen, klik på tastatur-knappen Delete, og det der er indenfor markeringen forsvinder.

Klik på: Selections/Select none.

Gem.

Pak zipfilen med penslen ud. Åben billedet af penslen:

Billedet af penslen som den ser ud, når den er åbnet i PSP

Billedet af penslen som den ser ud, når den er åben i Paint Shop Pro.

Imens billedet af penslen er aktivt, klik på knappen Copy: Knappen Copy for at kopiere penslen.

00

Højreklik på den øverste kant af billedet med teksten og vælg Paste as a new layer.

Penslen ligger nu på billedet med teksten.
Klik på knappen Mover: knappen Mover og træk penslen hen hvor bogstavet starter:
Penslen er trukket hen til starten af det første bogstav

På Layer paletten: højreklik på laget Layer3 (det nye lag med penslen), vælg Rename, skriv 00. Enter.

Klik på laget 00, hold musetasten nede og træk dette lag ned under laget 01.

Luk laget 00 ved at klikke på brillerne ud for laget.

Klik på laget 01 for at gøre det aktivt. Layer paletten ser nu sådan ud:
To lag er lukkede og lag 01 er aktivt

Gem.

01

Klik på den øverste kant af billedet med penslen for at gøre dette billede aktivt.

Klik på knappen Copy: Copy
Højreklik på den øverste kant af billedet med teksten og vælg denne gang Paste As A New Selection.

Træk penslen hen til slutningen af bogstav-stumpen:
Placering af penslen på laget 01

Selections/Select none.

Gem.

Det var de første to billeder af animationen, der er lang vej endnu.... ;-)

På Layer paletten: klik på brillerne ud for lag 01 for at lukke dette lag.

02

På Layer paletten, klik på linjen med ordet Tekst for at gøre dette lag aktivt.

Klik på Layers/Duplicate.

Klik på brillerne ud for laget med ordet Tekst for at lukke dette lag.

Højreklik på det nye lag Copy of Tekst, vælg Rename og omdøb det til 02. Enter.

Træk lag 02 op ovenover lag 01. (eller klik på: Layers/Arrange/Bring to Top)

Layer paletten ser nu sådan ud:

Tre lag er lukkede og lag 2 er aktivt


Klik på Freehand: Freehand og marker det der skal fjernes af teksten, efterlad lidt mere af det første bogstav end på lag 01. Klik på: Selections/Select none. Billedet ser nu sådan ud:
Tekst-bid på lag 02

 

Klik på den øverste kant af billedet med penslen for at gøre dette billede aktivt.

Klik på knappen Copy.

Højreklik på den øverste kant af billedet med teksten og vælg Paste As A New Selection.

Træk penslen hen i slutningen af bogstav-stumpen.

Klik på Selections/Select none.:
Placering af pensel på lag 02

Gem.

03 - og alle øvrige lag undtagen slutningen og starten af et bogstav.

Gør som på lag 02 - luk det forrige færdige lag - duplicate linjen med teksten - omdøb linjen til det næste tal i rækken - træk det øverst (eller klik på: Layers/Arrange/Bring to Top) - indsæt penslen det rigtige sted.

Gem hver gang et lag er færdigt!

Afslutningen af et bogstav:

Inden man sætter penslen ind på det sidste af bogstavet skal man kopiere laget: Layer duplicate.

Omdøb det nye lag til det næste nummer i rækken. Luk dette lag.

Gå tilbage til laget med det sidste af bogstavet og sæt penslen ind: Paste As A New Selection.

Luk laget med det færdige bogstav med penslen.

Starten af hvert nyt bogstav:

På Layer paletten: Klik på laget med ordet Tekst for at gøre laget aktivt. (gøres kun for at man kan se hvor det næste bogstav ligger, der skal ikke noget af det næste bogstav med på dette billede, kun penslen og det/de forrige bogstaver.)

Klik på det lag der ligger øverst (kopien af det sidste hele bogstav - uden pensel) for at gøre laget aktivt.

Klik på den øverste kant med billedet af penslen for at gøre det aktivt. Klik på knappen Copy.

Højreklik på det store billede og vælg Paste As A New Selection og træk penslen hen hvor det nye bogstav begynder.

Klik på brillerne ud for laget Tekst for at lukke det.

Starten af et nyt bogstav skal se sådan ud - uden noget af det nye bogstav - men med penslen placeret hvor det nye bogstav skal begynde på næste lag:

Starten af et nyt bogstav - uden noget af bogstavet

Fortsæt til side 2

Navn skrevet med pensel 1
Navn skrevet med pensel 2

Navn skrevet med pensel 3

Navn skrevet med pensel 4