RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Tips til Paint Shop Pro 7; Hvordan man ændrer fra farve til pattern (BMP billede)

Patterns i programmet Paint Shop Pro er billeder, der er gemt i formatet bmp.

Man kan gemme et billede i mappen Patterns (C\Programmer\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro\ Patterns). Billedet skal gemmes i bmp-formatet.

- Eller højreklik på billedet herunder og vælg Kopier, åben Paint Shop Pro, klik på knappen Paste New Image, så billedet er åbent i Paint Shop Pro.

ritaolesen.dk

 

Nu skal billedet vælges i højre side under Style - Background (den nederste, der er blå på billledet herunder).

Hvis man skal bruge et billede under Patterns som fyld i bogstaver, skal den øverste farve lukkes.


Måske ser det sådan ud i højre side i Paint Shop Pro:
Der skal ændres fra farve til Pattern

Først skal den øverste farve lukkes:

Klik på den lille sorte pil til højre den øverste farve, og der åbnes en lille menubjælke. Klik på knappen helt til højre for at lukke for den øverste farve.

 

Den øverste farve er nu lukket, og den nederste farve skal ændres til Pattern:
Vælg knap nr. 2 fra højre; Pattern

Klik på den lille sorte pil den nederste farve, og klik på knap nr. 2 fra højre; Pattern - på den lille menubjælke.
 

Det ser nu sådan ud ved mig:

Klik på denne knap (se herover)

 

- for at åbne for flere valgmuligheder:

Klik på den lodrette bjælke til højre for billedet -

 

- og man kan se de installerede patterns:

Vælg billedet af mosaik

Hvis man har gemt billedet som bmp i mappen Patterns, kan den findes mellem de billeder, der kan ses.

Hvis man har kopieret billedet og har det åbent i Paint Shop Pro, kan det findes aller øverst. Træk skyderen i højre side helt op, så kan man se billedet af mosaikken, der ligger øverst.