RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Diverse vejledninger; Lav en animation med selection i PSP og Animations Shop

(Se siden uden menuen til venstre)

 

(De fleste animationer på siden: Animationer er lavet med selections i PSP.
På siden PSP - links kan man finde links til mange sider med selections.)

Når man laver selections arbejder man i flere forskellige lag. Sådan ser en færdiglavet selection ud i Paint Shop Pro, når Layer-paletten er åben:Denne selection skal bruges til en animation, hvor der er en bevægelse af hovedet. Hovedet består af mange lag. Lagene skal lægges sammen til 1 lag. Inden man kan gøre det skal alle de øvrige lag lukkes. For at lukke lagene skal man klikke på brillerne. Sådan ser det ud, når lagene der ikke har med hovedet at gøre, er lukkede:


Klik på laget 'ear1' der er det nederste lag i hovedet for at gøre det aktivt.
Klik på: Layers / Merge / Merge visible.

Hovedet består nu af et lag 'merged'.

Åben alle lagene ved at klikke på de røde krydser.

Der skal nu laves en kopi af bamsen. Tryk på tastaturknapperne Shift + D for at lave en kopi. Gem også kopien som PaintShopPro Image. Det ene af billederne skal bruges til at lave en bevægelse af hovedet, det andet skal der ikke gøres mere ved.

Klik på laget med hovedet, hvis det ikke er aktivt.
Klik på: Image / Rotate / Right - Free 2 (Der må ikke være et flueben ud for All layers).

Merge begge billederne: Layer / Merge / Merge visible, for at få begge billeder til at bestå af et lag.

Nu kan man lave en animation af billederne i Animation Shop. 
Se her hvordan billederne sættes sammen til en animation:
Sæt billeder sammen til en animation i Animation Shop