RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Diverse vejledninger; (Animation med mosaikglimmer) -  Lav selv mosaikglimmer

(Se siden uden menuen til venstre)

 

Mosaikglimmer brugt i animation
Mosaikglimmeret til animationen i overskriften kan man lave i PSP.

Åben Paint Shop Pro.

Opret et nyt tomt billede: Klik på File/New. 
Vælg størrelse 100 x 100.
Vælg transparent baggrund/OK.

Fyld billedet med en farve.
Klik på: 
Effects/noise/add/uniform, Noise 15 %/OK.

Klik på:
Effects/Edge/Enhance

Klik på:
Effects/Texture effects/Mosaic antique.
Jeg har brugt disse indstillinger:

Mosaik - Antique; Indstillinger

Billederne kan gemmes i bmp-formatet i mapperne Pattern og Textures i programmet Paint Shop Pro. (C\Programmer\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro\Patterns eller Textures).

Jeg har lavet disse mosaikbilleder på ovenstående måde:

       
ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk
       
ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk
       
ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk
       

Disse billeder har jeg fundet på Internettet:

ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk ritaolesen.dk
       
ritaolesen.dk ritaolesen.dk    

Sådan laver man en animation med mosaikglimmer: Animation med mosaikglimmer