RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Diverse vejledninger; Rundt billede med gennemsigtig kant

(Se siden uden menuen til venstre)

 

Lavet i Paint Shop Pro og Animation Shop

Ud af dette billede:

skal der laves et rundt billede med gennemsigtig kant.

Gem billedet på din computer.
Billedet er 248 x 255 pixel.
Åben Paint Shop Pro.
Opret et nyt tomt billede med de samme mål som billedet: 248 x 255.
Klik på: File/New - og vælg disse indstillinger:

Åben vinterbillede.jpg:


Klik på knappen Copy:

Højreklik på den øverste kant af det tomme billede og vælg: Paste As New Layer:

(Det nye image består nu af et tomt lag + laget med vinterbilledet. Layer paletten ser nu sådan ud, hvis layerpaletten er aktiv.  

Klik på knappen Toggle Layer Palette: for at se Layer Paletten.)

Der skal laves en rund markering på lag 2 i det nye image.
Klik på knappen Selection: så bliver Tools Options aktiv. Vælg: Circle. Feather:0. Sæt et flueben ud for Antialias:

Træk en cirkel på billedet så man kan se 'dansende myrer':

Klik på knappen Copy:
Klik på knappen Paste New Image:

Du har nu et helt nyt rundt billede uden kant rundt om:

Gennemsigtig baggrund på billedet:
Lagene skal først samles til et lag: Layers / Merge / Merge visible.
Se hvordan der kan gemmes som gif med gennemsigtig baggrund i Paint Shop Pro:
Giffer med gennemsigtig baggrund i Paint Shop Pro
.


Eller
man kan gemme billedet som gif i Animation Shop:
Hvis man vil have gennemsigtig baggrund på billedet, skal man, efter man har samlet alle lagene til et lag (Layers / Merge / Merge visible) gemme billledet en sidste gang som PaintShopPro image. Åben billedet i Animation Shop og gem billedet som gif.

Det færdige billede med gennemsigtig kant: