RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Diverse vejledninger; Bogstaver m. inner bevel, sculpture og gennemsigtig eller farvet baggrund

(Se siden uden menuen til venstre)

 

Eksempel - MED baggrundsfarve - kanterne er pænere end hvis baggrunden er gennemsigtig
eksempel med farvet baggrund - oprettet på et lag under teksten

Opret et nyt tomt billede: File / New
Jeg har brugt disse indstillinger:
375 x 100

Layer paletten ser nu sådan ud:
Layer Palette

Hvis du ikke kan se Layer Paletten, klik på knappen     for at åbne den.

Indstil Foreground style og Background style til en farve:

Jeg har brugt farven #8F159C

Klik på knappen
Klik med venstre musetast indeni det tomme billede.
Man kan nu se dette vindue:

Jeg har brugt disse indstillinger.
Der skal være en prik ud for Floating og et flueben ud for Antialias.
Skriv en tekst og klik på OK.
Hvis teksten er kommet udenfor billedet kan den trækkes på plads, mens den venstre musetast holdes nede. (Cursoren skal ligne en firkant, når der trækkes.
Man kan også klikke på knappen Mover: før teksten trækkes på plads.)
Højreklik på linjen Floating Selections på Layer Paletten og vælg: Defloat:
Vælg Defloat

(Layer paletten har nu kun et lag: Layer1)
Klik på: Effects / Artistic effects / Topography.
Jeg har brugt disse indstillinger:

Indstillinger - Topography
Color: Hvid
Klik på: Effects / 3D effects / Inner bevel.
Jeg har brugt disse indstillinger:

Indstillinger - Inner Bevel
Color: Hvid
Klik på: Effects / Texture effects / Sculpture.
Jeg har brugt disse indstillinger:

Indstillinger - Sculpture
ud for: Light Color har jeg brugt farven: #DEAAD8
Pattern: Man kan vælge en Pattern ved at klikke på knappen med en trekant til højre for farven under ordet Pattern.

Jeg har selv oprettet et tomt billede med farven: #8F159C og gemt den i mappen Patterns.
Opret et tomt billede på f.eks. 25 x 25. Fyld den med farven #8F159C
Klik på: File / Save as. Billedet skal gemmes som en bmp-fil i mappen Patterns:

Klik dig frem til mappen Patterns. På min computer ligger mappen her:
Harddisk\Programmer\Jasc software Inc\Paint Shop Pro7\Patterns.
Klik igen på: Effects / Texture effects / Sculpture.
Brug de samme indstillinger som før. Klik på OK.
Klik på: Selections / Select none - for at fjerne 'myrerne'.
Hvis der er for meget luft rundt om billedet.
Klik på knappen Copy:    Klik derefter på knappen Paste New Image: 
Man har nu et nyt billede - uden for meget luft rundt om teksten.

Tilføj evt. et nyt lag, og træk det ned under laget med teksten. Fyld det nye lag med en baggrundsfarve.
Gennemsigtig baggrund på billedet:
Se hvordan der kan gemmes som gif med gennemsigtig baggrund i Paint Shop Pro:
Giffer med gennemsigtig baggrund i Paint Shop Pro
.
 

Den færdige tekst med gennemsigtig baggrund:
Eksempel med gennemsigtig baggrund - kanterne er 'uldne'.
Som man kan se er kanterne lidt 'uldne'.
Billedet øverst på siden ser pænere ud, fordi der er oprettet et nyt lag, der er blevet trukket under teksten, hvorpå der er tilføjet samme baggrundsfarve (#FCFBDC) som her på siden.
Derefter er lagene samlet til et lag; Layers/Merge/Merge visible - og til sidst gemt som gif på denne måde: Giffer med gennemsigtig baggrund i Paint Shop Pro.