RitaOlesen.dk - Grafik, oversigt over alle sider  - Diverse vejledninger; Billede, opdelt og vendt, side 1 - Billede, opdelt og vendt, side 2

(Se siden uden menuen til venstre)

 

Klik på Image/Resize og vælg disse indstillinger:

Vælg disse instillinger

 

Hele billedet er nu blevet mindre.

 

Nu skal rammen om billedet tilføjes, klik på Image/Canvas size og vælg disse indstillinger:

Canvas size - vælg disse indstillinger

 

Billedet ser nu sådan ud:

Billedet efter Canvas size

 

Gem.

Imens Layer4 stadigt er aktivt.
Klik på Selections/Load from disk og vælg: 04_ny_placering.sel

Fyld med en farve f.eks rød. (Skal slettes senere)

Klik på Selections/Select none.

Billedet ser nu sådan ud:
Billedet efter load af 04_ny_placering.sel

Udsnit 1 af billedet skal flyttes lidt til venstre.

Klik på Layer1 på Layer paletten for at gøre laget aktivt.

Klik på knappen Mover: Knappen Mover og træk udsnit 1 af billedet lidt til venstre så det dækker det røde felt svarende til udsnit 1.

 

(Klik evt. på knappen Zoom: Knappen Zoom nogle gange for bedre at kunne se, hvor meget der skal trækkes)

 

Gem.

Udsnit 2 af billedet skal flyttes lidt til højre.

Klik på Layer2 på Layer paletten for at gøre laget aktivt.

 

Klik på knappen Mover og træk udsnit 2 af billedet lidt til højre så det dækker det røde felt svarende til udsnit 2.

 

Gem.

Udsnit 3 af billedet skal vendes.
Klik på Layer3 på Layer paletten for at gøre laget aktivt.

 

Klik på Image/Rotate og brug disse indstillinger:

Rotate - brug disse indstillinger

 

Brug derefter knappen Mover til at trække udsnit 3 på plads.

Billedet ser nu sådan ud:
Billederne efter de er trukket på plads

 

Gem.

Klik på laget Layer 4 for at gøre laget aktivt.

Tryk på tastatur-tasten Delete for at slette de røde felter.

Vælg en farve som baggrund for billedet, klik på knappen Flood Fill: Knappen Flood Fill    og fyld farven på laget Layer4.

Jeg har valgt farve #FCFBDC som er den gule farve her på siden.

Gem.

Luk Layer4 ved at klikke på brillerne ud for laget på Layer Paletten:
Klik på brillerne for at lukke Layer4

Opret et nyt lag over laget Layer4.

Klik på Layers/New Raster Layer.

Layer paletten ser nu sådan ud:

Layer5


Klik på brillerne ud for Layer 5 for også at lukke dette lag.

Klik derefter på Layer1 for at gøre laget aktivt.

Layer paletten ser nu sådan ud:
Layer4 og Layer5 er lukkede - og Layer1 er aktivt

 

Gem.

Klik på Layers/Merge/Merge visible.

De tre lag med billeder ligger nu på samme lag, og Layer paletten ser sådan ud:

De 3 udsnit ligger nu på laget Merged

Klik på lagene Layer4 og Layer5 på Layer paletten for at åbne lagene igen.

Kant rundt om billederne.
Klik på laget Merged for at gøre laget aktivt.


Klik på Selections/All

Klik på Selections/Float

Klik på Selections/Modify/Expand og sæt til 2.

(Kan du ikke se 'de dansende myrer', klik 1 gang på knappen Zoom, så kommer de sikkert frem)

 

Klik på laget Layer5 på Layer paletten for at gøre laget aktivt.

Vælg en farve - jeg har valgt sort - klik på knappen Flood fill og fyld med farven.

Selections/Select none.

 

Gem.

Alle lagene skal nu samles til et lag.

Klik på Layers/Merge/Merge visible.

Klik på File/Save as og gem billedet i formatet jpg.

Det færdige billede:

Det færdige billede med samme baggrundsfarve som her på siden